บริษัท เพรสซิเดนท์ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด  เป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุสำหรับงานพิมพ์ โดยเฉพาะงานพิมพ์อิงค์เจ็ท เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศ ด้วยคุณภาพสินค้า, นโยบายด้านการตลาด, รวมถึงการพัฒนา บุคคลากร ของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเรายังมีทีมงานและที่ปรึกษาอาวุโสที่มีความเชื่ยวชาญด้านสติกเกอร์ มานานกว่า 25 ปี เพื่อให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นมาได้ด้วยความ มั่นคง และสามารถรองรับธุรกิจในกลุ่มงานโฆษณาได้ทุกกลุ่ม


บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท (ชำระเต็ม)


บริษัท เพรสซิเดนท์ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 145 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2683-0671-4       โทรสาร : 0-2683-0670 
 

       เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการจัดหาและคัดเลือกวัสดุการพิมพ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานพิมพ์แต่ละงาน เมื่อรวมกับความตั้งใจในการบริการของเราแล้ว เรา์จึงเป็นที่รู้จักของวงการพิมพ์อย่างรวดเร็วและมีผลงานต่างๆ อย่างมากมาย เรามีทีมงานให้คำแนะนำ ฝึกอบรม ด้านการเลือกใช้สติกเกอร์กัีบงานประเภทต่างๆ ซึ่งจะลดปริมาณการสูญเสียให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี


       เราได้รับความไว้วางใจจากโรงงาน RITRAMA (UK) ให้เป็นผู้แทนและจัดจำหน่ายสติกเกอร์ RITRAMA แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย RITRAMA เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสติกเกอร์ประเภทต่างๆ ให้กับอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วโลก