การจัดจำหน่าย

บริษัทฯ เปิดทำการวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. และทำการจัดส่งสินค้าวันละ 2 รอบ โดยกำหนดการจัดส่งในรอบแรกเวลา 9.00 น. และรอบที่สอง ในเวลา 13.00 น. นอกจากนี้แล้ว เรายังมีรถสำรองสำหรับกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วนเป็นพิเศษ


การสั่งสินค้า ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ ที่ท่านได้ติดต่ออยู่ หรือโทรติดต่อมายังสำนักงานของบริษัทฯ ในเวลาทำการ โทร. 0 – 2683 – 0671-4 โทรสาร 0 – 2683 – 0670 (อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

การบริการ

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า แนะนำสินค้าที่ถูกต้องเหมาะสมกับงานแต่ละประเภทของลูกค้า ท่านสามารถรวบรวมเจ้าหน้าที่ของท่านและให้เราจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านสติกเกอร์ การเลือกใช้สติกเกอร์ให้เหมาะสมกับงานของท่าน และรวมถึงการติดตั้งสติกเกอร์อย่างถูกต้อง