บริษัท เพรสซิเดนท์ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

เลขที่ 145 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2683-0671-4

โทรสาร 0-2683-0670

E-mail : info@presidentdigitalmedia.co.th